Arkada izvodi radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, radovi na uređenju odvodnje prometnica).

Investitor:

Općina Bosiljevo

Trajanje izvođenja radova:

ožujak - lipanj 2017.