Arkada izvodi radove izvanredovnog održavanja na županijskim cestama (proširenje postojeće kolničke konstrukcije, asfalterski radovi, uređenje odvodnje prometnica, sanacija klizišta).

pojačano održavanje više dionica nerazvrstanih asfaltnih i makadamskih cesta na području Općine Plaški

Radovi na sanaciji asfaltnih površina

Održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta /putova/ na području Općine Plaški

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice Vinska cesta – odvojci od I-V na području Općine Kamanje

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bosiljevo

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese

Obavljanje komunalnih poslova popravka i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, iscrtavanja pješačkih prijelaza i parkirališta na području Općine Kamanje

Rekonstrukcija dijela Županijske ceste ŽC-34039 i gradnja nogostupa

Arkada izvodi građevinske radove na tekućem održavanju vrelovodnih sustava.

Arkada izvodi radove na održavanju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, nogostupa i biciklističkih staza; sanacije makadama; radovi na uređenju odvodnje prometnica; sanacija klizišta).