Arkada izvodi radove na rekonstrukciji vrelovoda te sanaciji asfaltnih površina i pješačkih staza.

Arkada izvodi radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, radovi na uređenju odvodnje prometnica).

Arkada izvodi radove na uređenju pješačkih staza na grobljima.

U sklopu radova izvedena je rekonstrukcija prometnice te novi sustav odvodnje i javna rasvjeta.

Arkada izvodi radove na rekonstrukciji i dogradnji Hotela Europa u Karlovcu. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Građenje po ugovoru za investitora Grad Karlovac. Izgradnja prometnice za Kaquarium.

Cilj projekta je povećati konkurentnost društva ARKADA d.o.o. i izvoz na slovensko tržište kroz povećanje godišnjih kapaciteta proizvodnje kamenih agregata za 20% i povećanje kapaciteta izvođenja radova u niskogradnji ulaganjem u nabavu 7 radnih strojeva.

Arkada izvodi radove na izgradnji prilazne prometnice i parkirališta buduće poslovne građevine u Radnoj zoni Lug u Ozlju.

Razvoj inovativnih rješenja za upotrebu svih komponenata reciklirane gume za pripremu inovativnih betonskih proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš.

U sklopu radova na izgradnji pristupne prometnice novom dječjem vrtiću izvedeni su i potporni armiranobetonski zidovi, parkiralište, šetnica, izveden je novi sustav vodoopskrbe i odvodnje te vanjska rasvjeta.

Arkada je izvela radove na rekonstrukciji kompletne prometnice i nogostupa u Supilovoj ulici.

Arkada je izvela radove na rekonstrukciji šest nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 7 km.

U sklopu izvedenih radova izgrađeno je parkiralište hotela, oborinska odvodnja te vanjska rasvjeta.

Izgrađeno je potpuno opremljeno dječje igralište, uz napomenu da su podloga i oprema/igračke na igralištu prilagođene i za djecu s posebnim potrebama.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa regionalnih potpora za ulaganja u opremu u 2013.g.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru “Poduzetničkog impulsa – Programa poticanja poduzetništva i obrtništva” za 2013. godinu sufinancirana je konzultantska usluga na pilot projektu “POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI”.