Arkada izvodi radove na rekonstrukciji vrelovoda te sanaciji asfaltnih površina i pješačkih staza.

Arkada izvodi radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, radovi na uređenju odvodnje prometnica).

Arkada izvodi radove na uređenju pješačkih staza na grobljima.

U sklopu radova izvedena je rekonstrukcija prometnice te novi sustav odvodnje i javna rasvjeta.

Arkada izvodi radove na rekonstrukciji i dogradnji Hotela Europa u Karlovcu. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Arkada izvodi radove izvanredovnog održavanja na županijskim cestama (proširenje postojeće kolničke konstrukcije, asfalterski radovi, uređenje odvodnje prometnica, sanacija klizišta).

pojačano održavanje više dionica nerazvrstanih asfaltnih i makadamskih cesta na području Općine Plaški

Radovi na sanaciji asfaltnih površina

Održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta /putova/ na području Općine Plaški

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice Vinska cesta – odvojci od I-V na području Općine Kamanje

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bosiljevo

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese

Obavljanje komunalnih poslova popravka i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, iscrtavanja pješačkih prijelaza i parkirališta na području Općine Kamanje

Rekonstrukcija dijela Županijske ceste ŽC-34039 i gradnja nogostupa

Arkada izvodi građevinske radove na tekućem održavanju vrelovodnih sustava.

Građenje po ugovoru za investitora Grad Karlovac. Izgradnja prometnice za Kaquarium.

Cilj projekta je povećati konkurentnost društva ARKADA d.o.o. i izvoz na slovensko tržište kroz povećanje godišnjih kapaciteta proizvodnje kamenih agregata za 20% i povećanje kapaciteta izvođenja radova u niskogradnji ulaganjem u nabavu 7 radnih strojeva.

Arkada izvodi radove na izgradnji prilazne prometnice i parkirališta buduće poslovne građevine u Radnoj zoni Lug u Ozlju.

Arkada izvodi radove na održavanju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, nogostupa i biciklističkih staza; sanacije makadama; radovi na uređenju odvodnje prometnica; sanacija klizišta).

Razvoj inovativnih rješenja za upotrebu svih komponenata reciklirane gume za pripremu inovativnih betonskih proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš.

U sklopu radova na izgradnji pristupne prometnice novom dječjem vrtiću izvedeni su i potporni armiranobetonski zidovi, parkiralište, šetnica, izveden je novi sustav vodoopskrbe i odvodnje te vanjska rasvjeta.

Arkada je izvela radove na rekonstrukciji kompletne prometnice i nogostupa u Supilovoj ulici.

Arkada je izvela radove na rekonstrukciji šest nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 7 km.

U sklopu izvedenih radova izgrađeno je parkiralište hotela, oborinska odvodnja te vanjska rasvjeta.

Izgrađeno je potpuno opremljeno dječje igralište, uz napomenu da su podloga i oprema/igračke na igralištu prilagođene i za djecu s posebnim potrebama.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa regionalnih potpora za ulaganja u opremu u 2013.g.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru “Poduzetničkog impulsa – Programa poticanja poduzetništva i obrtništva” za 2013. godinu sufinancirana je konzultantska usluga na pilot projektu “POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI”.