Asfaltna baza se nalazi u kamenolomu Zvečaj, a proces proizvodnje je u potpunosti automatiziran. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda za agregate je izdan Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-2108.

Certifikat je izdao Institut IGH d.d., IGH Cert, 10.09.2014.

Naziv proizvoda Cjena kn/t
bez PDV-a s PDV-om
AC 8 surf 50/70 (AB 8) 440,00 550,00
AC 11 surf 50/70 (AB 11) 420,00 525,00
AC 11 surf 50/70 (AB 11 E) 500,00 625,00
AC 16 surf 50/70 (BNHS 16) 410,00 512,50
AC 16 base 50/70 (BNS 16) 380,00 475,00
AC 22 base 50/70 (BNS 22) 370,00 462,50
 AC 32 base 50/70 (BNS 32) 350,00 437,50