Arkada izvodi radove na uređenju pješačkih staza na grobljima.

Investitor:

Općina Bosiljevo

Trajanje izvođenja radova:

travanj - kolovoz 2017.