U sklopu izvedenih radova izgrađeno je parkiralište hotela, oborinska odvodnja te vanjska rasvjeta.

U sklopu izvedenih radova izgrađeno je parkiralište hotela, oborinska odvodnja te vanjska rasvjeta.

INVESTITOR

IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI Karlovac

TRAJANJE IZVOĐENJA RADOVA/PROJEKTA

Ožujak – lipanj 2015.