Arkada je izvela radove na rekonstrukciji šest nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 7 km.

Radovi su sufinancirani putem programa IPARD.

INVESTITOR

Općina Vojnić 

TRAJANJE IZVOĐENJA RADOVA/PROJEKTA

lipanj – prosinac 2014.