Arkada je izvela radove na rekonstrukciji kompletne prometnice i nogostupa u Supilovoj ulici.

Arkada je izvela radove na rekonstrukciji kompletne prometnice i nogostupa u Supilovoj ulici.

Radovi su sufinancirani putem programa IPARD.

INVESTITOR

Grad Delnice

TRAJANJE IZVOĐENJA RADOVA/PROJEKTA

srpanj – prosinac 2014.