U sklopu radova na izgradnji pristupne prometnice novom dječjem vrtiću izvedeni su i potporni armiranobetonski zidovi, parkiralište, šetnica, izveden je novi sustav vodoopskrbe i odvodnje te vanjska rasvjeta.

U sklopu radova na izgradnji pristupne prometnice novom dječjem vrtiću izvedeni su i potporni armiranobetonski zidovi, parkiralište, šetnica, izveden je novi sustav vodoopskrbe i odvodnje te vanjska rasvjeta.

INVESTITOR

Grad Karlovac

TRAJANJE IZVOĐENJA RADOVA/PROJEKTA

svibanj – prosinac 2014.

SLIKE