Rekonstrukcija dijela Županijske ceste ŽC-34039 i gradnja nogostupa

Investitor:

OPĆINA DRAGANIĆ