Obavljanje komunalnih poslova popravka i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, iscrtavanja pješačkih prijelaza i parkirališta na području Općine Kamanje

Investitor:

OPĆINA KAMANJE