Arkada izvodi radove na održavanju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, nogostupa i biciklističkih staza; sanacije makadama; radovi na uređenju odvodnje prometnica; sanacija klizišta).

Arkada izvodi radove na održavanju nerazvrstanih cesta (popravci asfaltnih površina, nogostupa i biciklističkih staza; sanacije makadama; radovi na uređenju odvodnje prometnica; sanacija klizišta).

INVESTITOR:

Grad Karlovac

TRAJANJE IZVOĐENJA RADOVA:

2013 – 2017