Radovi na sanaciji asfaltnih površina

Investitor:

VODOVOD I KANALIZACIJA KARLOVAC