pojačano održavanje više dionica nerazvrstanih asfaltnih i makadamskih cesta na području Općine Plaški

Investitor:

Općina Plaški