U sklopu radova izvedena je rekonstrukcija prometnice te novi sustav odvodnje i javna rasvjeta.

Suinvestitori:

Grad Karlovac te Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Trajanje izvođenja radova:

listopad - prosinac 2016.