Arkada izvodi radove izvanredovnog održavanja na županijskim cestama (proširenje postojeće kolničke konstrukcije, asfalterski radovi, uređenje odvodnje prometnica, sanacija klizišta).

Investitor:

Županijska uprava za ceste

Trajanje izvođenja radova:

krajem 2017. i početkom 2018.